NOLIKUMS

 

WE RUN.RIGA 2019

NOLIKUMS

 

Ievads

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

1. Laiks. Vieta. Organizatori.

“WE RUN RIGA 2019” skrējiens notiks 2019. gada 21. septembrī plkst. 19:00 Rīgā, Mežaparkā. Sacensības organizē Biedrība Baltic Events.

 

2. Disciplīnas

5 km jauniešu skrējiens (dzimuši laika posmā no 1989.g.1.janvāra līdz 2006.g. 31.decembrim).

10 km skriešana

10 km iešana/nūjošana

5x1km stafetes. Komandā 5 dalībnieki

 

3. Trase. Starts . Finišs.

Sacensību centrs, sacensību starts un finiša vieta - Mežaparks.

 

(trases shēma tiks pievienota vēlāk)

 

Sacensību dalībniekiem distancē tiks izvietoti dzirdināšanas punkti.

 

4. Dalībnieki.

5 km jauniešu skrējienā var piedalīties jaunieši ,kas dzimuši laika posmā no 1989.gada 1.janvāra līdz 2006.g. 31.decembrim.

 

10 km distancē var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

 

5x1km distancē var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

 

Bērnu skrējienā var piedalīties bērni, kas dzimuši 2007. gadā un jaunāki, kuri spēj distanci veikt patstāvīgi pārvietojoties ar kājām.

 

 

5. Reģistrēšanās.

Internetā: no 2019.gada 20.maija sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski WE RUN RIGA mājas lapā www.werunriga.lv/weflyriga vai www.sportlat.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 18.09.2019 plkst. 23:59.

Reģistrāciju internetā nodrošina Sportlat. Problēmu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

Sportland veikalos: aizpildot pieteikuma anketu, sākot no 20.maija, sacensībām būs iespējams reģistrēties Sportland veikalos visā Latvijā.

Reģistrēšanās veikalos tiks slēgta 18.09.2019 plkst. 20.00.

 

Sacensību dienā: 21.septembrī sacensībām pieteikties varēs par paaugstinātu dalības maksu sacensību vietā, reģistrēšanās teltī. Reģistrācija tiks slēgta pus stundu pirms konkrētās disciplīnas starta!

Sacensību dokumentus, kā arī oficiālo pasākuma T-kreklu dalībnieki varēs saņemt WE RUN RIGA EXPO 19. un 20.septembrī uzrādot personu apliecinošu dokumentu. (Vieta tiks precizēta)

 

(!) Katrs 5km jauniešu skrējiena dalībnieks saņem oficiālo WE RUN RIGA Nike T-kreklu, kas ir iekļauts dalības maksā. Dalībniekiem OBLIGĀTI jāstartē oficiālajā T-kreklā.
 

Katram bērnam pienākas medaļa bez papildu maksas.

 

Reģistrējoties WE RUN RIGA EXPO vai sacensību vietā, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību dokumentus saņems uzreiz.

 

6. Dalības maksas

 

Papildus iespēja iegādāties:
+2 EUR laika kontrole 5KM vai 10KM distancē

+2 EUR medaļa 5KM vai 10KM finišā

 

7. Stafete

5 x 1km distancē var piedalīties ikviena komanda bez vecuma ierobežojuma tās pārstāvjiem. Komandu pārstāv 5 dalībnieki, no kuriem vismaz 2 ir sievietes un 2 vīrieši, bet piektais komandas dalībnieks var būt vīrietis vai sieviete, pēc komandas izvēles.

Startēt var jebkādā secībā. Dalībnieku starta secība jāiesniedz pieteikumā tāda, kādā ir plānots skriet pasākuma dienā.

Visiem komandas pārstāvjiem, katram jāveic 1 aplis (1km) un pirmajiem četriem, tam paredzētajā sektorā, jānodod stafetes kociņš nākamajam skrējējam, bet piektajam komandas pārstāvim ar to jāšķērso finiša līnija. Sektors stafetes nodošanai būs marķēts, izcelts ar zīmēm un sadalīts pēc komandu numerācijas. Komanda var nodot stafeti tikai sektora daļā, kas atbilst tās dalības numuram. Trasē vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viens komandas pārstāvis. Izņēmums ir stafetes kociņa nodošanas sektors, kurā var atrasties 2 komandas pārstāvji, viens, kurš nodod stafetes kociņu un otrs, kurš to saņem.

Komandas pārstāvjiem, kas vēl nav veikuši savu posmu, vai to pabeiguši, jāatrodas ārpus trases.

Pēdējam etapam stafetes kociņš jānodod tiesnešiem finiša zonā.

8. Starta koridori.

Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam prognozētajam rezultātam.

 

9. Laika kontrole.

Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps BibTag laika mērīšanas sistēmas mikročipu, kas tiek stiprināts pie apaviem.

 

10. Rezultāti.

Sacensību rezultāti tiks publicēti www.werunriga.lv mājas lapā. Reģistrējoties norādot telefona numuru, rezultāts tiks nosūtīts sms formā. Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei WE RUN RIGA organizatoriem.

 

11. Dalībnieku drošība.

Sacensību laikā pasākuma centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.

 

12. Dalības pārnešana un distances maiņa.

Starta numuru nav atļauts nodot citai personai.

Distances maiņa ir iespējama, piemaksājot starpību dalības maksai, kas ir uz distances maiņas brīdi.

 

13. Diskvalifikācijas.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 

14. Apbalvošana un balvu fonds.

5km jauniešu skrējienā ar NIKE dāvanu kartēm tiks apbalvoti 3 ātrākie jauniešie un 3 ātrākās jaunietes absolūtajā vērtējumā:

 

1.vieta - 300EUR dāvanu karte;

2.vieta - 200EUR dāvanu karte;

3.vieta - 150EUR dāvanu karte.

 

Katrs 5km dalībnieks pirms skrējiena saņems oficiālo WE RUN RIGA Nike T-kreklu.

 

15. Mantu glabātuve

Dalībniekiem tiks nodrošināta mantu glabātuve sacensību centrā.

 

16. Foto. Video.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem WE RUN RIGA 2019 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem WE RUN RIGA 2019 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus, nodot tos trešajās personām bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem dalībniekiem un līdzjutējiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video no interneta resursiem.


 

17. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA


 

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

 

 

18. Pretenzijas.

Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 15,- Eur. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Pretenzijas tiks izskatītas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

 

Neapskatītie gadījumi

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību un WE RUN RIGA EXPO laikā.
 

Dalībnieks, saņemot starta numuru, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un apņemas to ievērot, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētajai distancei, kā arī apliecina, ka ir informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta foto un video fiksācija, kas var tikt izmantota publicitātes un reklāmas nolūkiem.